Decyzja dla SSH sp. z o.o. - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Internet > Decyzje o dostępie telekomunikacyjnym > Decyzja dla SSH sp. z o.o.
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Decyzja dla SSH sp. z o.o.

| 0 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

2017-01-23
decycja
Decyzja Prezesa UKE zmieniająca warunki dostępu dla SSH sp. z o.o. do budynków Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie.

 

W dniu 12 stycznia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) wydał decyzję nr DHRT.WWM.6171.202.2016.18 zmieniającą umowę (dalej „Umowa”) dotyczącą dostępu SSH sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „SSH”) do budynków (dalej „Budynki”) Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie (dalej „Chorzowska SM”), poprzez zniesienie opłat ponoszonych przez SSH z tytułu dostępu do nieruchomości w tym do budynków Chorzowskiej SM.

Decyzją Prezes UKE usunął z Umowy opłaty za dostęp do Budynków, jednocześnie zobowiązując SSH do pokrycia kosztów jakie ponosi Chorzowska SM w związku z działalnością SSH na zasobach Chorzowskiej SM w postaci, w szczególności, zwrotu kosztów z tytułu wynagrodzenia pracownika z tytułu pracy związanej z dozorem pracowników SSH w trakcie prowadzenia prac oraz zwrotu kosztów wywołanych kolizją techniczną infrastruktury telekomunikacyjnej SSH z innymi instalacjami znajdującymi się na nieruchomościach i Budynkach.

Takie rozstrzygnięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, zgodnie z którymi dostęp do Budynków, o którym mowa w art. 30 ust. 3a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej „Ustawa o Wspieraniu Rozwoju”), w celu świadczenia telekomunikacji w Budynkach jest nieodpłatny. Zatem, za zapewnienie dostępu do nieruchomości, w tym do Budynków lub elementów infrastruktury telekomunikacyjnej, Chorzowska SM ze względu na brak podstaw prawnych, nie ma prawa naliczać żadnych opłat lub wynagrodzeń. W myśl natomiast art. 30 ust. 3b Ustawy o Wspieraniu Rozwoju, Chorzowska SM może ponosić jednak koszty związane z udostępnieniem nieruchomości oraz Budynków. Prezes UKE, wydając rozstrzygnięcie w sprawie, określił warunki dostępu w analogiczny sposób jak w innych sporach o dostęp do budynków, z uwzględnieniem interesu obu stron postępowania.

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Marcin Cichy) / (2017-01-23)
Udostępnienie informacji: (Wojciech Gunia) / (2017-01-23 12:46)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2017-02-16 10:40)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.