Formularz sprawozdawczości roamingowej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Formularz sprawozdawczości roamingowej
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Formularz sprawozdawczości roamingowej


2013-03-06
Unia Europejska_flaga
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wezwał operatorów do przekazania informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług w roamingu międzynarodowym.

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 1-3, w związku z art. 192 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w oparciu o art. 16  Rozporządzenia (WE) nr 531/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U.UE.L.172 z 30.06.2012) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwraca się z prośbą o przekazanie informacji w zakresie wolumenu ruchu oraz przychodów z realizacji usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym za następujące okresy:
 • 1 lipca 2012 r. – 30 września 2012 r.;
 • 1 października 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.;
 • 1 stycznia 2013 r. – 31 marca 2013 r.,
w celu kontroli realizacji obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia WE nr 531/2012.


Informacje należy przekazać z wykorzystaniem formularza „Final data specification” dostępnego w załącznikach u dołu tej strony, uwzględniając informacje zawarte w:

1) załączniku A;
2) wytycznych ERG o roamingu (ang. ERG guidelines) dostępnych wraz z formularzem;
3) Rozporządzeniu WE nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. ws. roamingu, dostępnym wraz z formularzem.


Prezes UKE wzywa do wykonania obowiązku sprawozdawczego i przekazania wskazanych danych do Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Kasprzaka 18/20 w Warszawie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2013 r.

Uzasadnieniem żądania jest konieczność nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Rozporządzenia WE nr 531/2012.

Odpowiedzi należy udzielić w formie elektronicznej (podpisana nazwą podmiotu przekazującego dane płyta CD/DVD stanowiąca załącznik 1 do pisma przewodniego). W  pozycji „Operator Details” formularza należy wskazać osobę (imię i nazwisko, telefon, e-mail) do kontaktu w sprawie.


Dodatkowe informacje

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, proszę o kontakt z panem Przemysławem Warzeckim, tel. 22 53 49 567, e-mail: p.warzecki@uke.gov.pl

Prezes UKE przypomina, iż zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy.

Niewykonanie przedmiotowego obowiązku będzie skutkować nałożeniem kary pieniężnej stosownie do art. 209 ust. 1 pkt 1 Prawa telekomunikacyjnego, w wysokości do 3% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 210 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego).

Autor informacji: (Dorota Oniszczuk) / (2013-03-06)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-03-06 14:38)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2013-03-07 09:22)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.