Harmonogram zbierania danych - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Harmonogram zbierania danych

foto archiwum UKE
Prezentujemy zestawienie wzorów formularzy i roczny harmonogram przekazywania danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na potrzeby raportów i analiz prowadzonych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Celem publikacji załączonego harmonogramu jest umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym pozyskania informacji o tym, jakie dane, kiedy i w jakiej formie będą zbierane przez UKE w ciągu roku. W harmonogramie zbierania danych przedstawiono niezbędne informacje dotyczące:
 • formy i zakresu zbierania danych przez UKE;
 • częstotliwości, z jaką powinny być przygotowywane;
 • terminu, w którym powinny zostać przekazane do UKE;
 • stanu na dzień, zgodnie z którym określone dane powinny być przedstawione.
W celu usprawnienia przepływu informacji pomiędzy operatorem telekomunikacyjnym a Urzędem, w harmonogramie przedstawiono także dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych z ramienia Urzędu Komunikacji Elektronicznej za zbieranie danych oraz wzory formularzy, zgodnie z którymi dane należy przekazać do UKE.

Przesyłając do UKE wypełnione formularze w terminach wskazanych w harmonogramie przedsiębiorcy wypełniają obowiązki ustawowe w zakresie sprawozdawczości, wynikające z faktu wykonywania działalności telekomunikacyjnej na podstawie uzyskanego wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Na podstawie przekazanych danych Prezes UKE przeprowadza okresowe analizy rynku, jak również przygotowuje raporty, decyzje i stanowiska w sprawach istotnych zarówno dla użytkowników usług telekomunikacyjnych, jak i dla funkcjonowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż formularze dotyczące rocznej sprawozdawczości krajowych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (arkusze 3-16 w załączonym poniżej harmonogramie) określone zostały Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1890). W związku z częstymi pytaniami w sprawie danych przekazywanych za pomocą tych formularzy, pomocne mogą okazać się dla Państwa informacje znajdujące się na stronie internetowej UKE.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zastrzega sobie także możliwość skierowania do operatorów telekomunikacyjnych dodatkowych pytań w sprawie zagadnień niestandardowych, które nie zostały ujęte w załączonym harmonogramie zbierania danych.

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Krzysztof Ołpiński) / (2013-08-12)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-08-13 14:18)
Ostatnia zmiana: (Monika Radecka) / (2016-12-29 12:06)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.