Skorowidz skrótów i nazw anglojęzycznych - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Indeks skrótów nazw technicznych
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Skorowidz skrótów i nazw anglojęzycznych

A

ADR (Alternative Dispute Resolution) – Alternatywny System Rozstrzygania Sporów

ARFCN (Absolute Radio Frequency Channel Number) – numer kanału powiązany z częstotliwością środkową kanału GSM, UMTS

ARFeq (Absolute Radio Frequency) – częstotliwość środkowa kanału GSM, UMTS

ARNS (Aeronautical Radio Navigation Service) – usługa radiolokacyjna dla celów radionawigacji

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – asymetryczne cyfrowe łącze abonenckie

AM (Amplitude Modulation) – modulacja amplitudy

ANACOM - portugalski organ regulacyjny

ASS (Analogue Subscriber Signalling) - sygnalizacja na analogowym łączu abonenckim

ASI – Automatyczne Serwisy Informacyjne

AWP-IŁ – system Instytutu Łączności do badania jakości technicznej sieci telekomunikacyjnej

AUS – Abonenckie Usługi Specjalne

  

B

BRA (Basic Rate Access)/(BRI (Basic Rate Interface) – standard warstwy fizycznej podstawowego interfejsu ISDN

BEREC (Body of European Regulators in Electronic Communications) – Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

BCC (Base Color Code) – kod identyfikujący sektor stacji bazowej

BTS (Base Transceiver Station) – stacja bazowa

BSA (Bitstream Access) - usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby usług szerokopasmowej transmisji danych

BSS (Broadcasting Satellite Service) – służba rozsiewcza satelitarna

BTS (Base Transceiver Station) - stacja bazowa telefonii komórkowej

BWA (Broadband Wireless Access) - szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

  

C

CA - centrala abonencka

CATV (Cable TV) – telewizja kablowa

CB (Citizen Band) – pasmo obywatelskie

CB radio – pospolita nazwa urządzenia radiowego pasma obywatelskiego z zakresu 27 MHz

CBD – Centralna Baza Danych

CDMA (Code Division Multiple Access) - systemem wielodostępu z podziałem kodowym

CeBIT (Centrum der Büro- und Informationstechnik)- Targi informatyczne oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii

CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) – Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych

CE (Conformité Européenne) – oznakowanie wskazujące na zgodność produktu z przepisami Unii Europejskiej

CERP – Europejski Komitet Regulacji Pocztowej

CI (Cell Identifie) – jeden z parametrów identyfikujących stację bazową operatora sieci komórkowej

CLIP (Calling line identification presentation) - prezentacja identyfikacji linii wywołującej

CLIR (Calling line identification restriction) - blokada prezentacji identyfikacji linii wywołującej

COCOM (Communications Committee) – Komitet ds. Łączności (przy Komisji Europejskiej)

CPR – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

CPS (Carrier Pre-Selection) - zlecenie kierowania wszystkich połączeń do sieci alternatywnego dostawcy usług

CPPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

CS (Carrier Selection) - zlecenie kierowania wskazanych rodzajów połączeń do sieci alternatywnego dostawcy usług

CSKER – Centralna Stacja Kontroli Emisji Radiowych

  

D

DAB (Digital Audio Broadcast) – radiofonia cyfrowa

DRM (Digital Radio Mondiale) – standard cyfrowej emisji radiofonicznej na falach długich, średnich i krótkich

DSL (Digital Subscriber Line) – cyfrowa linia abonencka

DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DVB (Digital Video Broadcasting) – telewizja cyfrowa

DVB–H (Digital Video Broadcasting - Handheld) – telewizja mobilna

DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) - telewizja cyfrowa nadawana przez satelity

DVB-SH (Digital Video Broadcasting – Satellite Services to Handhelds) – telewizja cyfrowa transmitowana z satelity do telefonów komórkowych

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) - cyfrowa telewizja naziemna

  

E

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

EC (European Commission) – Komisja Europejska

ECC (Electronic Communications Committee) – Komitet Łączności Elektronicznej (w ramach CEPT)

EMC (Electromagnetic Compatybility) – kompatybilność elektromagnetyczna
CPPC – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ECTA (European Competitive Telecommunications Association) – Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Konkurencji w Telekomunikacji

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - technologia transmisji danych zwiększająca przepustowość sieci GSM

EFIS (European Frequency Information System) – Europejski System Informacji o Częstotliwościach

EIRP (Effective Isotropical Radiated Power) – efektywna izotropowa moc wypromieniowywana (względem anteny izotropowej)

EKIP – Agencja Usług Komunikacji Elektronicznej i Pocztowych, regulator z Czarnogóry

EMC (Electromagnetic compatibility) - kompatybilność elektromagnetyczna

ENISA - Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ERG (European Regulators Group) – Europejska Grupa Regulatorów

ERO (European Radiocommunications Office) – Europejskie Biuro Radiokomunikacji

ERP (Effective Radiated Power) –  efektywna moc wypromieniowywana przez antenę nadawczą

EPL (Ethernet Private Line) – ethernetowe łącze prywatne

ERGP – Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych

ErP (Energy related Products) – produkty związane z energią

ESA – Elektroniczny System Aukcyjny

ETNO (European Public Telecommunications Network Operators) – Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych

ETO (European Telecommunications Office) - Europejskie Biuro Telekomunikacyjne

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych

  

F

F2M (Fixed to Mobile) - połączenia z sieci stacjonarnych do sieci ruchomych

FCT (Fixed Cellular Terminal) – bramka GSM

FM (Frequency Modulation) -  modulacja częstotliwości

FSS (Fixed Satellite Service) - służba stała satelitarna

FTR (Fixed Termination Rate) – stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych

FDD (Frequency-Division Duplexing) – dupleks z podziałem częstotliwościowym

FTTB (Fiber to the Building) - światłowód do budynku

FTTC (Fiber to the Curb) - światłowód do szafki ulicznej (światłowód do krawężnika)

FTTH (Fiber to the Home) - światłowód do abonenta

FTTx (Fiber to the x) – ogólne określenie każdej formy konstrukcji sieci telekomunikacyjnej budowanej z użyciem światłowodów

FWA (Fixed Wireless Access) – stały dostęp bezprzewodowy

  

G

GPŁK – Gruzińska Państwowa Komisja Łączności

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa

GPON (Gigabit Passive Optical Network) – pasywna sieć optyczna

GPRS (General Packet Radio Service) - technologia dostępu do internetu w sieci ruchomej umożliwiająca przesył danych z przepływnością do 53 kbit/s

GPS (Global Positioning System) - Globalny System Pozycjonowania (satelitarny system lokalizacji)

GSM (Global System of Mobile Communication) – Globalny System Łączności Ruchomej (globalny system komunikacji ruchomej)

GSM-R (GSM for Railways) – wersja systemu GSM, przeznaczona dla kolejnictwa

GSR (Global Symposium for Regulators) – Globalne Sympozjum Regulatorów 


H

HDTV (High Definition TV) - telewizja wysokiej rozdzielczości

HNS (Host Nation Support) – wsparcie pobytu i działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) - szybka transmisja pakietowa do klienta

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) – szybka transmisja pakietowa od klienta, technologia pozwalająca na przesył danych z terminala do sieci z maksymalną prędkością 1,92 Mbit/s

  

I


ICT (Information and Communication Technologies) – dział telekomunikacji i informatyki, zajmujący się technologią przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych


ICTA – turecki organ regulacyjny

IARU (International Amateur Radio Union) – Międzynarodowy Związek Krótkofalowców

IMT  (International Mobile Telecommunications) – zbiór wymagań określonych przez ITU-R, które muszą być spełnione przez sieci radiowe czwartej generacji

ISDN (Integrated Service Digital Network) – cyfrowa sieć z integracją usług

ISPC (International Signalling Point Code) – międzynarodowy kod punktu sygnalizacyjnego

IP (Internet Protocol) – protokół internetowy

IPv6 (Internet Protocol version 6) – protokół internetowy wersja 6

IRG (Independent Regulators Group) – Niezależna Grupa Regulatorów

ISDN (Integrated Service Digital Network) – cyfrowa sieć z integracją usług

ISP (Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych

ITU (International Telecommunication Union) – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

IXP – internetowy punkt wymiany ruchu  

J

JST – jednostka samorządu terytorialnego

  

K

KE – Komisja Europejska


KIGEiT – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

KIKE – Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej

KPA – Kodeks Postępowania Administracyjnego

KPI (Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności

KRRiT – Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji 

KRMC – Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

KS – radiowy system łączności typu punkt-wiele punktów

  

L

LAC (Location Area Code) – kod obszaru na które jest podzielona sieć radiowa używana w sieciach telefonii komórkowej

LAN (Local Area Network) – lokalna sieć komputerowa

LL (Local Loop) – lokalna pętla abonencka

LLU (Local Loop Unbundling) - usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (uwolnienie pętli abonenckiej)

LR – radiowy system łączności typu punkt-punkt (linia radiowa)

LRIC - Long-Run Average Incremental Cost (długookresowe koszty przyrostowe)

LT (Line Termination) – zakończenie liniowe centrali

LTE (Long Term Evolution) - standard telefonii komórkowej czwartej generacji

  

M

M2F (Mobile to Fixed) - połączenia z sieci ruchomych do sieci stacjonarnych

M2I (Mobile to International) – połączenia komórkowe do sieci zagranicznych

M2M (Mobile to Mobile) - połączenia realizowane w obrębie sieci ruchomych

MAC – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

MCA (Mobile Communication Services on Aircraft) - łączność ruchoma na pokładach samolotów

MC – Ministerstwo Cyfryzacji


MCC (Mobile Country Code)  – kod identyfikujący kraj operatora sieci ruchomej

MNC (Mobile Network Code) – kody sieci ruchomej

MDF (Main Distribution Frame) – przełącznica główna

MF (Multi Frequency) - wieloczęstotliwościowy

MNO (Mobile Network Operator) - operator sieci ruchomej

MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

MTR (Mobile Termination Rate) – stawki za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych

MUX – Multipleks telewizyjny, grupa programów telewizyjnych transmitowanych w jednym kanale częstotliwości

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) – wirtualny operator sieci komórkowej, świadczący usługi za pomocą obcej infrastruktury

  

N

NATO (North Atlantic Treaty Organization) – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego

NDS - numer dostępu do sieci

NEDDIF (North Eastern Digital Dividend Implementation Forum (Północno-Wschodnie Forum ds. Implementacji Dywidendy Cyfrowej)

NGA (Next Generation Access) – sieci dostępowe nowej generacji

NGI (Next Generation Internet) - Internet nowej generacji

NGN (Next Generation Network) – sieć nowej generacji

NKA – Numery kierowania alarmowego

NPS – Narodowy Plan SzerokopasmowyNP (Number Portability) – przenośność numerów

NRA – National Regulatory Authority (krajowy organ regulacyjny)

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

NSKPI - Nowy System Key Performance Indicators (kluczowe wskaźniki efektywności)

NTP (Network Termination Point) – punkt styku z siecią PSTN (zakończenie sieci)


NSPC (National Signalling Point Code) – krajowy kod punktu sygnalizacyjnego

NZK – najwyższa zadeklarowana kwota (w aukcji)

  

O

OA – operatorzy alternatywni

OBN – Ogólnokrajowe Biuro Numerów

OLT (Optical Line Terminal) – urządzenia dystrybucyjne, zwane również centralnymi jednostkami

ONT (Optical Network Termination) – urządzenia zakańczające sieć optyczną, zwane terminalami abonenckimi

ONZ – Organizacja Narodów ZjednoczonychOBN - Ogólnokrajowe Biuro Numerów

OPL – Orange Polska S.A.

OSA - Ogólnokrajowy Spis Abonentów

 

Q


QoS (Quality of Service) – jakość usług 


P

PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

PAM (Personal Area Network) - prywatna sieć komputerowa

PEP (Peak Envelope Power) -  szczytowa wartość obwiedni mocy

PLI CBD - Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych

PLMN - Public Land Mobile Network (sieć telefonii komórkowej)

PLR (Packet Loss Rate) – współczynnik utraty pakietów danych

PMR (Private Mobile Radio) - pasmo częstotliwości w zakresie 446 MHz, na którym można prowadzić bezpłatną dwustronną foniczną łączność radiową bez potrzeby rejestracji urządzeń i uzyskiwania pozwolenia radiowego

PNK – Plan Numeracji Krajowej

PMP- (Point-Multipoint) – systemy typu punkt-wiele punktów

PMSE (Programme Making and Special Events) – realizacja programów i imprez specjalnych

PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

POTS (Plain Old Telephone Service) – usługa telefoniczna na łączu analogowym

POPC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa

PO RPW – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Pp – prawo pocztowe

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne

PPSA - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

PRS -(Premium Rate Services) – usługi o podwyższonej opłacie

PSI - płaska stawka interkonektowa

PSTN -(Public Switched Telephone Network) - komutowana publiczna sieć telefoniczna

Pt – Prawo telekomunikacyjne

  

R

R&TTE (The Radio and Telecommunications Terminal Equipment) - urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne

RIO (Reference Interconnection Offer) - ramowa oferta o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie rozpoczynania połączeń, zakańczania połączeń oraz hurtowego dostępu do sieci

RJST – rejestr jednostek samorządu terytorialnego

RLAH – Roam Like at Home (świadczenie usług roamingowych po cenach na poziomie opłat w sieci macierzystej) - bez opłat roamingowych

RLLO (Reference Leased Lines Offer) - oferta ramowa określająca warunki zawierania umów dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

RRL – Radiolomunikacja Ruchoma Lądowa

RN (routing number) – numer rutingowy

RNSS (Radio Navigation Satellite Service) – służba radionawigacji satelitarnej

RPT –  rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

RSC (Radio Spectrum Committee) - Komitet ds. Widma Radiowego

RSPG (Radio Spectrum Policy Group) - Grupa ds. Polityki Widma Radiowego

RSS – Regionalne Sieci Szerokopasmowe

RUO (Reference Unbundling Offer) – oferta określająca warunki dostępu do lokalnej pętli abonenckiej

ROI (Reference Offer for Infrastructure) – ramowa Oferta o dostępie telekomunikacyjnym w części infrastruktura telekomunikacyjna

RPT – rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych

RxLev – poziom odebranego sygnału w technologii GSM (dBm)

rynki 3-6 – Rynki świadczenia usługi krajowych/międzynarodowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów/użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów

rynek 4 – Rynek hurtowego (fizycznego) dostępu do infrastruktury sieciowej (w tym dostęp dzielony lub w pełni uwolniony) w stałej lokalizacji

rynek 5 – Rynek hurtowych usług dostępu szerokopasmowego


S

SAR (Specyfic Absorption Rate) – poziom pochłaniania energii elektormagnetycznej

SC (Scrambling Code) – kod używany do szyfrowania sygnału OFDM na stacjach bazowych operatora

SDA – system dostępu abonenckiego

S-DAB (Satellite DAB) - satelitarna radiofonia cyfrowa

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) – synchroniczna hierarchia systemów cyfrowych, technologia sieci transportu informacji, wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do nadrzędnego zegara jak i do siebie nawzajem

SHDSL (Symmetric High-speed Digital Subscriber Line) – standard technologii DSL umożliwiający abonentowi szerokopasmowy dostęp do sieci operatora telekomunikacyjnego za pomocą istniejącego okablowania miedzianego

SIIS – System Informacji o Infrastrukturze Szerokopasmowej

SMP (Significant Market Power) – znacząca siła rynkowa

SMRA (Simultaneous Multiple Round Auction) – aukcja równoczesna, rosnąca i wielorundowa

SOR – Oferta ramowa w zakresie sieci stacjonarnej określająca ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych

SPSK – Stały Polubowny Sąd Konsumencki

SSPW – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

SMS (Short Message Service) – krótka wiadomość tekstowa

SN – strefa numeracyjna

SOKiK - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SP (Service Provider) – dostawca internetu

SRD (Short Range Devices) - urządzenia krótkiego zasięgu

SRDA – radiowy system dostępu abonenckiego

SSB – (Single Side Band) – modulacja jednowstęgowa

STB (Set Top Box) - przystawka umożliwiająca odbiór naziemnej lub kablowej transmisji cyfrowej na standardowym odbiorniku telewizyjnym

STU (Set Top Unit) - przystawka umożliwiająca odbiór naziemnej lub kablowej transmisji cyfrowej na standardowym odbiorniku telewizyjnym

  

T

T-DAB (Terrestrial – Digital Audio Broadcasting) - cyfrowe radio naziemne

TDMA (Time Division Multiple Access) - cyfrowe technologie wielodostępu

TDD (Time Division Duplex ) – dupleks z podziałem czasowym

TE (Terminal Equipment) – urządzenie końcowe

Testy MS (Margin Squeeze) – test zawężania marży

Testy PS (Price Squeeze) –  test zawężania ceny

TTM (Time-to-Market) –  proces służący przygotowaniu i wdrożeniu nowych usług hurtowych Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP) z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli rynkowych

  

U

UE – Unia Europejska

UBR (Unspecified Bit Rate) – usługa ATM o niezdefiniowanej szybkości bitowej

ULC – Urząd Lotnictwa Cywilnego

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UWB (Ultra WideBand) – technika radiokomunikacji bazująca na szybkim wysyłaniu krótkotrwałych impulsów

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – Globalny System Telefonii Ruchomej (telefonia trzeciej generacji)

UPU (Universal Postal Union) - Światowy Związek Pocztowy

  

V

VBR - variable bit rate

VDSL - Very High Speed DSL

VoD (Video on Demand) - wideo na żądanie

VoIP (Voice over Internet Protocol) - technologia umożliwiająca przekazywanie rozmów głosowych przez Internet

VPN (Virtual Private Network) – Wirtualna Sieć Prywatna

  

W

WAN (Wide Area Network) - rozległa sieć komputerowa

WBS (Wireless Broadband Services) - szerokopasmowe systemy bezprzewodowe

WDM (Wavelength Division Multiplexing) – technologia zwielokrotniania sygnałów, za pomocą światła laserowego.

WDUS – wskaźnik dostępności usług szerokopasmowych

WG FM (Frequency Management Working Group) – Zespół Roboczy ds. Gospodarki Częstotliwościowej

WG NNA (Working Group Numbering, Naming and Addressing) - Grupa Robocza ds. Numeracji, Nazewnictwa i Adresów

WG RA (Regulatory Affairs Working Group) - Grupa Robocza ds. Aspektów Regulacyjnych

WiFi (Wireless Fidelity) - nazwa zestawu standardów IEEE 802.11 stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych, zasięg sieci nie przekracza 100-200 m

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – technologia bezprzewodowej transmisji danych dla dużych obszarów. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN

WLAN (Wireless Local Area Network) - bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa

WLR (Wholesale Line Rental) - usługa hurtowej sprzedaży abonamentu

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny

WRC (World Radiocommunication Conference) – Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna

WSIS (World Summit on the Information Society) – Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego

WTDC (World Telecommunication Development Conference) – Światowa Konferencja Rozwoju Telekomunikacji

WTPF (World Telecommunication/ICT Policy Forum) – Światowe Forum Polityki Telekomunikacyjnej

WWPE – Władza Wdrażająca Programy Europejskie 


X

xDSL (Digital Subscriber Loop) – cyfrowa linia abonencka (x=A,H,V); ogólne określenie technologii cyfrowych linii abonenckich, używających wielu różnych schematów modulacji


Z

ZST – informatyczny system śledzenia przesyłek pocztowych

 

 

 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.