Kierownictwo - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kierownictwo
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Kierownictwo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Marcin Cichy

Marcin Cichy

Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Analiz Makroekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiciel Rządu RP w Radzie Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej - Intersputnik.

W latach 2005-2013 pracownik URTiP, dalej UKE. Autor metodyki analiz cen usług mobilnych oraz badań preferencji konsumenckich. Prowadził projekty regulacji rynków hurtowych MTR i SMS MT, jak również wdrożenia eurotaryfy w roamingu międzynarodowym. Jako Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego kierował analityką ICT oraz strategią regulacyjną kolejnych Prezesów UKE.

W latach 2013-2016 ekspert ds. regulacji UPC Polska, odpowiedzialny za pozyskiwanie regulowanego dostępu do nieruchomości i infrastruktury telekomunikacyjnej na cele inwestycyjne. Prowadził projekty bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej sieci HFC. Współpracownik Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

W marcu 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Biura Analiz Ministerstwa Cyfryzacji. Koordynował realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w obszarze cyfryzacji, a także opracowanie koncepcji dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Prowadził współpracę z Radą ds. Cyfryzacji oraz start-up’ami, odpowiadał za obszar innowacji.

Powołany na Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez Sejm RP w dniu 14 września 2016 r. za zgodą Senatu RP wyrażoną w dniu 22 września 2016 r.

Prywatnie: pasjonat sportów motorowodnych, płetwonurek, ratownik WOPR, zawodnik Warsaw Masters Team.

Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. telekomunikacji

Krzysztof Dyl

Krzysztof Dyl

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, magister inżynier Elektroniki i Telekomunikacji.

Od 2000 r. pracownik  Ministerstwa Łączności. Współtwórca przyjętego w 2001 r. programu „ePolska – strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Były członek zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju kraju w dziedzinie technologii teleinformatycznych.

W latach 2001–2006 pracownik  URT, URTiP, dalej UKE.

W 2006 mianowany na stanowisko wiceprezesa UKE ds. telekomunikacyjnych i pocztowych. Jeden z architektów demonopolizacji rynku szerokopasmowego internetu w Polsce. Współtwórca porozumienia regulacyjnego pomiędzy operatorem zasiedziałym a UKE. Tworzył politykę regulacyjną ds. stawek międzyoperatorskich na rynku stacjonarnym i mobilnym oraz opracowywał i wdrażał koncepcje rozliczeń międzyoperatorskich na rynku mobilnym oraz ofert ramowych dla operatorów o znaczących pozycjach rynkowych.

 W 2012 r. mianowany Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Pod jego kierownictwem UTK uzyskał w 2015 r. Godło i Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. W tym samym roku strona internetowa UTK otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie „Strona internetowa bez barier” dla serwisu najlepiej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie cyfrowe. W latach 2015 – 2016 r. wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego (IRG RAIL).

25 lutego 2016 r. powołany przez Ministra Cyfryzacji na zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. pocztowych

Karol Krzywicki

4_Karol_Krzywicki_sm

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

W latach 2000-2003 pracownik Ministerstwa Łączności, odpowiedzialny za postępowania ws. udzielania koncesji na usługi kurierskie.

Od 2003 r. pracownik URTiP, dalej UKE, przede wszystkim Dyrektor Departamentu Rynku Pocztowego. W latach 2014-2016 Zastępca Prezesa UKE ds. rynku pocztowego.

Współtwórca ustawy Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych do tej oraz innych ustaw, obejmujących swoim zakresem rynek pocztowy. Brał udział w tworzeniu narzędzi regulacyjnych, m.in.: mechanizmu finansowania usług powszechnych, rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług oraz systemu monitorowania jakości usług. Uczestniczył w tworzeniu III Dyrektywy Pocztowej UE, a także w kreowaniu Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych.

Na forum międzynarodowym reprezentował Prezesa UKE w pracach Komitetu Dyrektywy Pocztowej w Komisji Europejskiej, Rady Administracyjnej Światowego Związku Pocztowego (UPU), posiedzeniach plenarnych Europejskiej Grupy Regulatorów Pocztowych (ERGP) i Komitetu Europejskiego Regulacji Pocztowych (CERP). Dwukrotny delegat na Kongres Światowego Związku Pocztowego, ostatnio w 2016 r. w randze zastępcy przewodniczącego delegacji Polski, wybranej wówczas do grona państw członkowskich Rady Administracyjnej oraz Rady Eksploatacji Pocztowej.

15 lutego 2017 r. powołany przez Ministra Cyfryzacji na zastępcę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ds. rynku pocztowego.

Prywatnie interesuje się motoryzacją oraz polityką międzynarodową.


Dyrektor Generalny Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Mariusz Czyżak

Mariusz Czyżak

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor nauk prawnych.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Marketingu i Zarządzania w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, Organizacji i Zarządzania  w Wojskowej Akademii Technicznej, Kontroli, Nadzoru i Audytu Wewnętrznego w Administracji Publicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA na Uczelni Łazarskiego.

W latach 1998–2001 zatrudniony w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej.

Od 2001 r. pracownik w URT, URTiP, dalej UKE. 

W 2006 r. powołany na stanowisko dyrektora generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W latach 2014–2016 członek Rady naukowej Instytutu Łączności.

Czynny wykładowca akademicki, autor ponad siedemdziesięciu publikacji poświęconych m.in. zagadnieniom cyberprzestępczości i odpowiedzialności karnoadministracyjnej w działalności telekomunikacyjnej i pocztowej.

Autor informacji: (Piotr Dziubak) / (2012-02-02)
Udostępnienie informacji: (Jacek Litwin) / (2012-12-18 14:30)
Ostatnia zmiana: (Wojciech Gunia) / (2017-04-18 10:56)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.