Oferty ramowe - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Regulacja rynku > Oferty ramowe
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Oferty ramowe

2017-11-27
Zobowiązanie do zmiany oferty SOR
Zobowiązanie do zmiany oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek
Orange Polska S.A. (OPL) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z dnia 18 lipca 2017 r., zobowiązującej OPL do zmiany Oferty SOR poprzez wykreślenie opłaty hurtowej za przeniesienie numeru (NP) wydał decyzję utrzymującą decyzję z dnia 18 lipca 2017 r. w mocy.

2017-11-03
Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR
Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji zobowiązującej OPL do zmiany Oferty SOR poprzez modyfikację wysokości opłaty abonamentowej za Usługę WLR, utrzymał w mocy decyzję I instancji.

2017-09-13
Opinia Prezesa UKE w sprawie zmiany oferty hurtowej operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej
Opinia Prezesa UKE w sprawie zmiany oferty hurtowej operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej

Prezes UKE zaakceptował zmiany umowy ramowej przekazane przez operatora podlaskiej sieci szerokopasmowej, które polegają m.in. na: wprowadzeniu nowej usługi IP VPN, wprowadzeniu nowych opcji przepustowości dla usługi dostępu do sieci Internet, dodanie możliwości elastycznego kształtowania parametrów SLA wprowadzając poziom SLA Custom, obniżenie opłat za dzierżawę kanalizacji kablowej.

2017-07-24
Decyzja Prezesa UKE
Zobowiązanie do zmiany Oferty SOR

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Novum S.A. wydał  decyzję zobowiązującą Orange Polska S.A. (OPL) do zmiany Oferty SOR poprzez wykreślenie opłaty hurtowej za przeniesienie numeru (NP).

2017-06-02
UKE
Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji oferty ramowej spółki Infratel – Operator Infrastrukturalny sp. z o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z wydaną w dn. 29 maja 2017 r. opinią Prezesa UKE w sprawie zmiany „Oferty ramowej operatora infrastruktury o dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej z udziałem środków pomocowych UE” (Oferta ramowa).

2017-05-29
Decyzja Prezesa UKE
Oferta ramowa o współpracy na hurtowym Rynku 5

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A. (OPL) oraz Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji wydał  decyzję zmieniającą w części Decyzję I ws. zmiany Oferty SOR[1] w zakresie stosowanych opłat za Usługi BSA - Rynek 5.

2017-04-10
decyzja
Decyzja Komisji Europejskiej – zmiana warunków świadczenia usługi szerokopasmowej transmisji danych (Usługa BSA).

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) w dniach 9 marca – 9 kwietnia 2017 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie zmiany oferty ramowej w zakresie zapewnienia Usługi BSA, w związku z obowiązkami regulacyjnymi nałożonymi na Orange Polska S.A. (OPL).

2016-11-16
konsolidacje
Zakończenie postępowania konsolidacyjnego w sprawie zmiany Oferty SOR

Zakończenie postępowania konsolidacyjnego w sprawie zmiany Oferty SOR w zakresie wprowadzenia mechanizmu aktualizacji listy Fizycznych Punktów Styku Sieci i listy Punktów Dostępu do Usługi.

2016-08-22
Logo UKE
Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR na Rynku 5

Prezes UKE, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wydał decyzję zatwierdzającą zmianę „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”.

2016-06-07
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR w zakresie wprowadzenia alternatywnego procesu dostarczania usług hurtowych – Usługi BSA i Usługi LLU Orange Polska S.A.

2016-05-19
Decyzje Prezes UKE
Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR w zakresie usługi udostępnienia Ciemnego włókna światłowodowego oraz udostępnienia i utrzymania Lokalnej Pętli Światłowodowej Orange Polska S.A.

2016-04-15
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja dla Orange Polska w sprawie SOR

Decyzja Prezesa UKE w sprawie zmiany Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.

2015-12-21
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR, wprowadzającą modyfikacje dotyczące realizacji przez Orange Polska S.A. zamówień na usługi regulowane powiązane z przeniesieniem numeru, które wynikają z rozszerzenia funkcjonalności Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych o obsługę procesów przenoszenia numerów.

2015-11-09
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie zmiany Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE zatwierdzająca zmianę Oferty SOR.

2015-09-04
decyzja Prezesa UKE
Tekst ujednolicony Oferty ramowej SOR

Prezes UKE, wychodząc naprzeciw potrzebom podmiotów działających na rynku telekomunikacyjnym, publikuje tekst ujednolicony Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych.
 

2015-08-24
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja dla Orange Polska SA

Decyzja Prezesa UKE w sprawie zmiany „Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych” (tzw. Oferty SOR).

2015-07-06
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie zmiany Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE uchylająca i zmieniająca w części decyzję z 2 czerwca 2014 r., a w pozostałej części utrzymująca ją w mocy.

2015-06-12
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja w sprawie zmiany oferty SOR

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Orange Polska S.A., wydał decyzję zatwierdzającą zmianę oferty SOR.

2015-05-12
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja ws. zmiany Oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE uchylająca i zmieniająca w części decyzję z dnia 18 czerwca 2014 r., a w pozostałej części utrzymująca ją w mocy.

2015-05-08
Decyzja Prezesa UKE
Decyzja ws. zmiany oferty SOR

Decyzja Prezesa UKE z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem decyzji z dnia 30 maja 2014 r., w sprawie zmiany Oferty SOR poprzez wprowadzenie nowej opcji Usługi BSA "do 80 Mb/s".

strona: 1 2 3 > >>


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.