Plan numeracji krajowej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Numeracja > Plan numeracji krajowej
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Plan numeracji krajowej

Plan numeracji krajowej (PNK) określa definicje oraz sposób korzystania z krajowych zasobów numeracji stosowanych dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

W planie numeracji krajowej ustala się:

 • formaty numerów oraz schematy ich wybierania,
 • wskaźniki stref numeracyjnych oraz ich przyporządkowanie do obszaru,
 • wyróżniki sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ich wykorzystanie w numeracji krajowej.

Plan uwzględnia obecne i prognozowane potrzeby przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz użytkowników (w tym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy), jak również ustalenia przepisów międzynarodowych, w szczególności dotyczące długoterminowych, ogólnoeuropejskich planów numeracji oraz postanowienia umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Plan numeracji wskazuje m.in. sposób wykorzystania numerów abonenckich usług specjalnych (tzw. AUS), przeznaczonych dla usług świadczonych w sieci stacjonarnej. Określa także formaty zharmonizowanych europejskich numerów skróconych (Harmonised European Short Codes), w tym wspólnego numeru alarmowego 112 i dostępnej w państwach Unii Europejskiej numeracji 116 przeznaczoną dla usług o szczególnym znaczeniu społecznym.

W przypadku numerów w formacie numeru międzynarodowego należy korzystać z Listy numerów identyfikujących kraj [CC-wskaźnik (kod) kraju] dostępnych na stronie internetowej Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), tamże dostępne są również plany numeracji innych krajów.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przydziela numerację w drodze decyzji, zgodnie z obowiązującym planem numeracji krajowej dla sieci publicznych:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 1281), które obowiązuje od 20 listopada 2013 r.Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-11-05 15:17)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2016-02-23 10:34)
  • Do góry
  • Drukuj do PDF
  dziennik urzędowy UKE
  ePUAP
  baner kradzieże infrastruktury
  Internet Quality
  Sąd Polubowny
  zgłoś brak telefonu lub internetu
  obywatel
  Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
  Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
  Informacje o ochronie danych osobowych.