PLI CBD - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Numeracja > PLI CBD
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

PLI CBD

Projekt Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekty Europejskie Logotyp
 Dotacje na innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

   
Celem projektu PLI CBD jest usprawnienie funkcjonowania systemu pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzywającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) oraz usprawnienie procesów związanych z przenoszeniem numerów przy zmianie operatora.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniając dyrektywę 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) wprowadziła w art. 30 wymóg, zgodnie z którym, wszyscy abonenci posiadający numery należące do krajowego planu numeracji telefonicznej mogą na swój wniosek zachować dotychczasowy numer przy zmianie operatora oraz aby aktywacja numeru u nowego dostawcy usług następowała w ciągu jednego dnia roboczego.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Prawa telekomunikacyjnego oraz Dyrektywą PE i RE, abonentowi, który zmieniając dostawcę usług telekomunikacyjnych wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru, należy zapewnić aktywację numeru telefonicznego u nowego dostawcy usług telekomunikacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego.

Implementując powyższe zapisy Dyrektywy do krajowego porządku prawnego, wprowadzono zapis do ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi, że wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru odbywa się za pośrednictwem systemu PLI CBD.


Projekt PLI CBD2 swoim zakresem obejmuje:

 • wykonanie koncepcji rozbudowy PLICBD w zakresie procesów dotyczących funkcjonalności przenoszenia numerów (w tym ustanowienie nowych procesów) oraz zaimplementowanie ich w systemie PLICBD. Rozbudowa projektu jest niezbędna w celu dostosowania PLI CBD do wymogów związanych z zachowaniem nowych, skróconych terminów przenoszenia numerów (przeniesienie numeru w ciągu jednego dnia roboczego);
 • opracowanie i implementacja nowych funkcjonalności usprawniających pracę systemu, m.in. wymiana komunikatów związanych z przenoszeniem numerów pomiędzy PLI CBD a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz format przekazywanych danych;
 • zaprojektowanie i wbudowanie dwóch systemów wsparcia w PLICBD:
 • systemu usterkowego - pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy jego użytkownikami, którego zadaniem będzie zgłaszanie i przekazywanie usterek przez operatorów uczestniczących w procesie przenoszenia numerów,
 • systemu dla podmiotów zewnętrznych – „małych operatorów”, którego przeznaczeniem będzie przekazywanie oraz kontrola wymaganych danych za pośrednictwem witryny internetowej.

Korzyści wynikające z realizacji projektu


PLI CBD2 poprzez ujednolicenie procesów związanych z przenoszeniem numerów oraz stworzenie mechanizmów wymiany komunikatów pomiędzy wszystkimi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w ramach jednego narzędzia (system PLI CBD), korzystnie wpłynie na poziom realizacji usług telekomunikacyjnych, a w szczególności na proces przenoszenia numerów.

Korzyści popłyną bezpośrednio w kierunku przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zarówno tych największych, jak i najmniejszych, a w konsekwencji, na realizacji projektu zyskają konsumenci usług telekomunikacyjnych. Sprawna realizacja usługi oraz możliwość przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia roboczego, korzystnie wpłynie na zaufanie do działań administracji publicznej.

W końcowym efekcie, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez administrację państwową, a to z kolei doprowadzi do poprawy pozycji Polski wśród krajów UE pod kątem wykorzystania ICT. Projekt będzie w pełni kompatybilny z oczekiwaniami stawianymi administracji państwowej.


Szczegółowe informacje związane z tym projektem znajdują się w poniżej:

 

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 
2017-10-04
Prezes UKE udostępnia raporty przeniesienia numerów w III kwartale 2017 r.
Prezes UKE udostępnia raporty przeniesienia numerów w III kwartale 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportami przenoszenia numerów w sieciach stacjonarnych (FNP) i ruchomych (MNP) w III kwartale 2017 roku z wykorzystaniem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

2017-05-11
raporty
Prezes UKE udostępnia raporty przeniesienia numerów w I kwartale 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się raportami przenoszenia numerów w sieciach stacjonarnych (FNP) i ruchomych (MNP) w I kwartale 2017 roku z wykorzystaniem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

2017-01-05
wykres
Prezes UKE udostępnia raporty przeniesienia numerów w 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się raportami przenoszenia numerów w sieciach stacjonarnych (FNP) i ruchomych (MNP) 2016 roku z wykorzystaniem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.