Powtórny egzamin przy wymianie świadectwa - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Powtórny egzamin przy wymianie świadectwa
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Powtórny egzamin przy wymianie świadectwa


2009-02-06

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadną skargę kasacyjną Prezesa UKE i uchylił wyrok sądu I instancji w sprawie wymiany świadectwa radiotelefonisty w służbie lotniczej.

 

W dniu 6 lutego 2009 r. odbyła się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) rozprawa dotycząca skargi kasacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z dnia 27 lutego 2008r. Zaskarżonym wyrokiem WSA uchylił decyzję Prezesa UKE z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 25 lipca 2007 r. wydaną w przedmiocie odmowy wymiany świadectwa ogólnego radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej. Wyrok WSA stwierdzał, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu.

  

Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 188 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który brzmi: „Jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym wypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku”, wydał 6 lutego 2009 r. wyrok, w którym:

 • uchylił zaskarżony skargą kasacyjną Prezesa UKE wyrok WSA,
 • oddalił skargę na decyzję Prezesa UKE.

Naczelny Sąd Administracyjny w ustnych motywach wyroku wskazał, iż skarga kasacyjna Prezesa UKE jest w pełni zasadna. Podniósł, iż podziela prezentowane przez Prezesa UKE w decyzjach oraz w skardze kasacyjnej stanowisko dotyczące interpretacji art. 150 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

NSA wskazał, że w niniejszej sprawie istotną kwestią jest wykładnia właśnie art. 150 ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi, że Prezes UKE wydaje świadectwo operatora urządzeń radiowych na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o świadectwo operatora urządzeń radiowych oraz po udokumentowaniu przez nią wymaganej praktyki. W ocenie Sądu z tego przepisu wynikają wymogi dla uzyskania świadectwa operatora urządzeń radiowych. W zaistniałym stanie faktycznym skoro do organu administracji zwraca się osoba o wydanie świadectwa (mimo, iż wcześniej takie świadectwo, po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskała, ale wygasło ono z mocy prawa) to ma ona jednak obowiązek powtórnego - zgodnie z brzmieniem art. 150 - zdawania egzaminu.

W ocenie NSA brak jest bowiem podstaw do prezentowania stanowiska, że raz zdany egzamin i uzyskanie świadectwa, które następnie straciło moc (wygasło) zwalnia przy ubieganiu się o wydanie świadectwa po raz kolejny od zdawania egzaminu. W takiej sytuacji należy spełnić wymogi z art. 150 ustawy Prawo telekomunikacyjne i przepisów wykonawczych.

  

Sygn. akt II GSK 680/08

 

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2009-02-06)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzalkowski) / (2009-03-31 10:57)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2012-04-30 09:51)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.