Pozwolenia radiowe dla klasycznych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Wykazy pozwoleń radiowych > Pozwolenia radiowe dla klasycznych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenia radiowe dla klasycznych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

Wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla klasycznych sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej (RRL).

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje w drodze decyzji pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia radiowego wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu:

 

Na tej stronie Prezes UKE zamieszcza wykazy pozwoleń radiowych wydanych na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wykorzystywanych w stacjach pracujących w klasycznych sieciach radiokomunikacji ruchomej lądowej.

 

Legenda do wykazów:

 

Wyjaśnienie:

Opublikowane wykazy zawierają listę pozwoleń radiowych, wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 143 ust. 1, 2, 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), operatorom klasycznych sieci RRL na złożone przez nich wnioski o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych.

W wykazach umieszczono wyłącznie te pozwolenia, które były ważne w dniu utworzenia wykazu, tzn. ich data ważności była późniejsza niż data utworzenia wykazu, określona w nazwie arkusza skoroszytu. Każdy plik zawiera wykaz pozwoleń radiowych wydanych przez jedną jednostkę organizacyjną UKE (Delegaturę lub Departament w Centrali).

Dane o planowanych lokalizacjach stacji (współrzędne geograficzne, opis lokalizacji lub obszaru działania) i ich parametrach technicznych są podawane przez operatora, który we wniosku potwierdza, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe. Na etapie analizy technicznej procesu rozpatrywania wniosku brane jest pod uwagę położenie stacji określone wyłącznie przez współrzędne geograficzne; dane opisowe mają charakter pomocniczy i są np. wykorzystywane do wstępnego określenia położenia stacji podczas prowadzenia kontroli.

Wszystkie współrzędne geograficzne są określane w układzie WGS 84.

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.


Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanych wykazach prosimy zgłaszać na adres e-mail: wykazRRL@uke.gov.pl

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Wiktor Sęga) / (2012-09-30)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2012-10-02)
Ostatnia zmiana: (Grzegorz Lewandowski) / (2017-11-27 13:21)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.