Pozwolenia radiowe dla stacji GSM, UMTS, LTE oraz CDMA - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Wykazy pozwoleń radiowych > Pozwolenia radiowe dla stacji GSM, UMTS, LTE oraz CDMA
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenia radiowe dla stacji GSM, UMTS, LTE oraz CDMA

Wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji bazowych telefonii komórkowej (E-GSM, GSM900, GSM1800, UMTS, LTE) oraz stacji wykorzystujących technologię CDMA.


 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydaje w drodze decyzji pozwolenie radiowe na używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia radiowego wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Na tej stronie Prezes UKE zamieszcza wykazy pozwoleń radiowych wydanych na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/GSM, radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/UMTS, radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych telefonii ruchomej według standardu telekomunikacyjnego ETSI/LTE oraz radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych wykorzystujących technologię CDMA.

Legenda do wykazów:

P  - pozwolenie radiowe

zmP – zmiana pozwolenia


Wyjaśnienie:

Opublikowane wykazy zawierają listę pozwoleń radiowych, wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie art. 143 ust. 1, 2, 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 3, art. 232, art. 233 oraz art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), operatorom sieci radiokomunikacyjnych CDMA, E-GSM, GSM900, GSM1800, UMTS i LTE na złożony przez nich wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Lista obejmuje te pozwolenia, które w dniu utworzenia wykazu były ważne, tzn. ich data ważności była późniejsza niż data utworzenia wykazu, określona w nazwie arkusza skoroszytu.

Dane o planowanej lokalizacji stacji (współrzędne geograficzne i opis lokalizacji) i jej parametrach technicznych są podawane przez operatora, który we wniosku potwierdza, że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe.

Na etapie analizy technicznej procesu rozpatrywania wniosku brane jest pod uwagę położenie stacji określone wyłącznie przez współrzędne geograficzne; dane opisowe mają charakter pomocniczy i są np. wykorzystywane do wstępnego określenia położenia stacji podczas prowadzenia kontroli.

Współrzędne geograficzne lokalizacji stacji bazowej są określane w układzie WGS 84.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi publikowanych wykazów, Prezes UKE informuje, że pojawienie się stacji w wykazie oznacza jedynie, iż operator uzyskał pozwolenie radiowe, uprawniające go do używania urządzeń radiowych w lokalizacji i z parametrami określonymi w danym pozwoleniu radiowym. Nie jest to tożsame z faktem zbudowania i uruchomienia stacji oraz rozpoczęciem świadczenia usług. Pytania w sprawie harmonogramu budowy i komercyjnego uruchamiania konkretnych stacji należy kierować bezpośrednio do właściwych operatorów. 

Wykazy są aktualizowane 25 dnia każdego miesiąca lub - gdy termin ten przypadnie na dzień wolny od pracy - w najbliższym dniu roboczym następującym po tej dacie.


Uwagi dotyczące danych zawartych w opublikowanych wykazach prosimy zgłaszać na adres e-mail: wykazGSM_UMTS@uke.gov.pl

Autor informacji: (Krystyna Błaszczyk) / (2012-12-10)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2012-12-10)
Ostatnia zmiana: (Grzegorz Lewandowski) / (2017-11-27 13:16)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.