Proces rekrutacji - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Praca w UKE > Proces rekrutacji
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Proces rekrutacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).

W związku z powyższym każdy ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy, a nabór do służby cywilnej jest:

 • otwarty (każdy może złożyć aplikację),
 • konkurencyjny (wygrywa najlepszy kandydat),
 • prowadzony na konkretne stanowisko pracy (nie prowadzimy bazy danych potencjalnych kandydatów).

Z aktualnymi ofertami pracy w UKE można zapoznać się w siedzibie UKE (Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20) oraz na następujących stronach internetowych:

 

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Aplikacja powinna zawierać m. in. następujące dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Należy pamiętać, że wymagane dokumenty powinny być przesłane na adres siedziby UKE w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczone osobiście na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji i Kadr
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa


W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Urząd informuje, iż administratorem danych osobowych zawartych w aplikacjach składanych w ramach naboru jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do służby cywilnej i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobom składającym dokumenty w ramach naboru do służby cywilnej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.Etapy rekrutacji

W celu wyboru osoby najpełniej odpowiadającej oczekiwaniom w zakresie posiadanej wiedzy, przygotowania zawodowego i doświadczenia, w ramach procesu naboru w UKE stosowane są następujące narzędzia:

 • selekcja złożonych ofert pod względem spełniania przez nie wymogów formalnych i koniecznych,
 • testy wiedzy/zadania praktyczne,
 • testy językowe/sprawdzenie umiejętności komputerowych, o ile na danym stanowisku wymagane są umiejętności tego typu,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zatrudniane w UKE podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej:

 • otrzymują umowę o pracę na czas określony 12 miesięcy,
 • kierowane są do odbycia służby przygotowawczej obejmującej obszary wiedzy ogólnej niezbędnej do pracy w służbie cywilnej, wiedzy z zakresu organizacji pracy i funkcjonowania UKE oraz wiedzy lub umiejętności dotyczących zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy;
 • podlegają pierwszej ocenie w służbie cywilnej.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny w ramach pierwszej oceny w służbie cywilnej możliwe jest zawarcie z pracownikiem umowy na czas nieokreślony.Kontakt

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat ofert pracy w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej zapraszamy na naszą stronę internetową. Informacje o prowadzonych aktualnie naborach znajdują się w zakładce Urząd/Praca w UKE/Wolne stanowiska pracy.

Dodatkowych informacji udzielamy także telefonicznie lub drogą elektroniczną:

 

Dokumenty do pobrania:

W załączniku dostępny jest wzór oświadczenia, jakie należy dołączyć do aplikacji o pracę.

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Ewelina Różyło-Błońska) / (2014-07-23)
Udostępnienie informacji: (Anna Stankowska) / (2011-02-18 11:51)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2016-07-14 13:44)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.