Przedstawiamy wyniki kontroli urządzeń elektroniki użytkowej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Nadzór rynku > Sprawozdania i raporty > Przedstawiamy wyniki kontroli urządzeń elektroniki użytkowej
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Przedstawiamy wyniki kontroli urządzeń elektroniki użytkowej

Tylko 36% odtwarzaczy DVD jest w pełni zgodnych z europejskimi wymaganiami technicznymi.

 

W dniach 1 sierpnia 2009 r. - 31 maja 2010 r. organy nadzoru rynku krajów Unii Europejskiej przeprowadziły III kampanię pomiarową dotyczącą konsumenckich urządzeń elektroniki użytkowej. Wzięło w niej udział 17 krajów UE, w tym Polska. Badania objęły odbiorniki TV LCD, TV LED, TV Plazmowe, odtwarzacze Blu-Ray i DVD.

Wyniki pokazały, iż:

 • 79,7% skontrolowanych urządzeń spełniało wymagania administracyjne dotyczące deklaracji zgodności, a ponad 99% wyrobów miało naniesione oznakowanie CE;

Zaledwie 50% skontrolowanych urządzeń spełniało wszystkie wymagania techniczne - a zatem połowa badanych wyrobów niesłusznie posiadała oznakowanie CE, które jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. Dotyczą one głownie bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wyeliminować.

 • 71,5% przebadanych urządzeń spełniało wymagania dotyczące emisji zaburzeń,
 • 68,8% przebadanych urządzeń spełniało wymagania dotyczące odporności na zaburzenia;
 • dla 11% urządzeń nie można było ustalić kraju ich pochodzenia,
 • w przypadku 35,2% wyrobów jako kraj pochodzenia wyrobów były deklarowane Chiny. Nie jest to jednak faktyczna liczba wyrobów tam wyprodukowanych, gdyż nie uwzględnia wyrobów wyprodukowanych w Chinach pod marką europejskich dostawców.

Europejskie organy nadzoru rynku w oparciu o uzyskane wyniki badań sformułowały następujące wnioski:

 • najniższy (36,4%) poziom zgodności w zakresie wymagań technicznych dotyczył odtwarzaczy DVD, a najwyższy (81,3%) odtwarzaczy Blu-Ray. Wynika to z faktu, że bardziej zaawansowana technologia Blu-Ray jest wykorzystywana głównie przez większe, międzynarodowe, renomowane firmy;
 • w telewizyjnych odbiornikach plazmowych, stwierdzono niski poziom zgodności technicznej (28,6%). Jednak w większości przypadków niezgodność dotyczyła na wiele sprawdzeń tylko jednego parametru technicznego (skuteczności ekranowania wejścia antenowego) więc ostatecznie wyniki są zadowalające;
 • powodem niezgodności technicznych dotyczących emisyjności są niedopracowania w projektowaniu urządzeń lub przykładanie zbyt małej wagi do odpowiedniej jakości komponentów przy montażu;
 • nie wszystkie wyroby przed wprowadzeniem ich do obrotu są badane zgodnie z pełną specyfikacją testów dedykowanych danemu typowi urządzenia;
 • organy nadzoru rynku będą wykorzystywać uzyskane informacje do planowania kontroli na rynkach krajowych;

 

Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą zadbać, by wprowadzane do obrotu wyroby spełniały stawiane im wymagania. W przeciwnym razie, Prezes UKE w wyniku kontroli może zakazać dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy oraz nakazać wycofanie wyrobu z obrotu.

Wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami podlega odpowiedzialności karnej.

Wyniki kontroli zostaną opublikowane we wszystkich krajach UE oraz w krajach, z których pochodzą skontrolowane wyroby.

Autor informacji: (Dominik Kołtunowicz) / (2011-02-25)
Udostępnienie informacji: ( ) / (2011-06-09 15:26)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2011-06-24 14:14)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.