Realizacja projektu współpracy bliźniaczej na rzecz regulatora gruzińskiego - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Realizacja projektu współpracy bliźniaczej na rzecz regulatora gruzińskiego
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Realizacja projektu współpracy bliźniaczej na rzecz regulatora gruzińskiego


2017-12-06
Gruzia
Rozpoczęcie realizacji projektu współpracy bliźniaczej dla regulatora z Gruzji Nr GE 15 ENI TE 01 16 (GE/27) pt. „Wsparcie Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności w rozwoju swoich ram regulacyjnych łączności elektronicznej oraz zdolności operacyjnych zgodnie z ramami regulacyjnymi UE”.

 

Prezes UKE aktywnie  działa w zakresie rozwoju rynku komunikacji elektronicznej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Realizując projekt współpracy bliźniaczej (ang. twinning) wspólnie z partnerami z Litwy i Niemiec zapewni wsparcie regulatorowi z Gruzji w wypełnieniu standardów UE w sektorze telekomunikacji.

Dlaczego twinning?

Zgodnie z definicją, współpraca partnerska (bliźniacza) polega na realizacji wspólnych interesów i zacieśniania więzów przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy. UKE było Beneficjentem kilku projektów współpracy bliźniaczej  finansowanych z unijnych programów przedakcesyjnych, m.in. PHARE i Transition Facility. Doświadczenie i wiedza przekazana przez instytucje z Państw Członkowskich UE przyczyniły się do szybszego i pełniejszego wypełnienia unijnych standardów dla rynku telekomunikacyjnego przed i po przystąpieniu Polski do UE. Teraz my chcemy udzielić wsparcia, dzieląc się praktyką regulacyjną z zaprzyjaźnionym regulatorem z Gruzji.

Rozwój współpracy z Gruzją

Z Gruzińską Państwową Komisją Łączności (GNCC) łączą UKE szczególne relacje. Współdziałamy nieprzerwanie od 2011 r., kiedy podpisaliśmy z GNCC Memorandum o współpracy. Od tamtej pory wielokrotnie spotykaliśmy się z przedstawicielami GNCC na różnych szczeblach. Z czasem nasza współpraca stała się szczególnie bliska, a kontakty z ekspertami quasi-przyjacielskie.  W ramach umacniania i rozwoju naszych wzajemnych relacji zrealizowaliśmy dla GNCC dwa projekty pomocowe w latach 2011 i 2016, finansowane z polskiego Programu Współpracy Rozwojowej, koordynowanego przez  MSZ. Aby jeszcze bardziej wzmocnić relacje z Gruzinami, Prezes UKE przystąpił do realizacji projektu UE w ramach współpracy bliźniaczej. Celem tego projektu jest zapewnienie świadczenia konkurencyjnego otoczenia dla wszystkich uczestników rynku w gruzińskim sektorze łączności elektronicznej.

Przekazanie wiedzy i know-how UKE w projekcie twinningowym

Projekt realizujemy w konsorcjum wspólnie z Urzędem Regulacji Łączności Republiki Litewskiej (RRT) jako Kierownikiem Projektu oraz Niemieckim Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Energii (BMWi), które tak jak my pełni rolę Młodszego Partnera. Dzięki temu możemy zaprezentować Gruzinom różne podejścia regulacyjne w obszarze telekomunikacji.
Prezes UKE jest odpowiedzialny za realizację dwóch z sześciu komponentów w tym projekcie. Dotyczą one kluczowych obszarów regulacyjnych rynku telekomunikacyjnego, a mianowicie analiz rynkowych oraz zarządzania częstotliwościami.  Nasi eksperci będą również uczestniczyć w pracach nad opracowaniem nowych ram regulacyjnych, a także przepisów prawa dotyczących budowy infrastruktury szerokopasmowej. Liczymy, że nasze zaangażowanie przyczyni się do rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Gruzji i zbliżeniu przepisów prawa gruzińskiego do unijnego.

Uroczyste rozpoczęcie projektu – tzw. Kick-off Meeting

Realizacja projektu rozpocznie się 6 grudnia 2017 r. i potrwa ona 18 miesięcy, do 6 czerwca 2019 r.  Ponadto 12 grudnia br. w Tbilisi odbędzie się oficjalna inauguracja z udziałem przedstawicieli wszystkich stron projektu oraz Komisji Europejskiej. Weźmie w niej udział Ambasador RP w Gruzji oraz Młodszy Kierownik Projektu z ramienia UKE, który wygłosi krótkie wystąpienie pt. „Od Beneficjenta do Darczyńcy: wsparcie UKE dla GNCC w skrócie”.     

Autor informacji: (Anna Rogozińska) / (2017-12-06)
Udostępnienie informacji: (Klaudia Kieliszczyk) / (2017-12-06 14:38)
Ostatnia zmiana: (Klaudia Kieliszczyk) / (2017-12-06 16:37)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.