Wnioski do Prezesa UKE - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Kontakt > Kontakt z Urzędem > Wnioski do Prezesa UKE
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Wnioski do Prezesa UKE

WNIOSKI DO PREZESA UKE

Zasady i forma składania zapytań, wniosków o interwencję Prezesa UKE, wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (postępowanie ADR).

Zapytania do UKE można przesyłać:

 1. listownie na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub na adres właściwej miejscowo Delegatury UKE,
 2. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP,
 3. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego UKE,
 4. drogą elektroniczną na adres e-mail: cik@uke.gov.pl

Korespondencja (zapytanie) powinna zawierać takie dane zgłaszającego jak: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, umożliwiające rejestrację zapytania w systemie informatycznym Urzędu.

Wnioski o interwencję Prezesa UKE można przesyłać:

 1. listownie na adres korespondencyjny Urzędu: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub na adres właściwej miejscowo Delegatury UKE
 2. za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP,
 3. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego UKE,
 4. drogą elektroniczną na adres e-mail: cik@uke.gov.pl – w takim przypadku wniosek o interwencję Prezesa UKE powinien mieć formę skanu podpisanego wniosku lub korespondencja e-mail zawierająca wniosek, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek o interwencję Prezesa UKE powinien zawierać: elementy identyfikujące osobę składającą wniosek, takie jak:

 1. imię i nazwisko/pełna nazwa podmiotu,
 2. adres zamieszkania/siedziby.

Wnioski o wszczęcie przez Prezesa UKE postępowania ADR można przesyłać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub na adres właściwej miejscowo Delegatury UKE, ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, a przypadku usług pocztowych również ze względu na adres siedziby Wnioskodawcy.
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem:
  a) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),
  b) formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej UKE dedykowanego do składania wniosków o wszczęcie postępowania: https://www.uke.gov.pl/kontakt/

Wniosek o wszczęcie przez Prezesa UKE postępowania ADR powinien zawierać:

 1. oznaczenie stron sporu,
 2. wskazanie, że Wniosek dotyczy postępowania w sprawie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu,
 3. dokładnie określone żądanie,
 4. uzasadnienie żądania strony,
 5. dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, np. kopię dokumentacji z zakończonego postępowania reklamacyjnego,
 6. podpis.

Jeżeli osoba, która składa wniosek, czyni to w imieniu i na rzecz innej osoby (działa w charakterze pełnomocnika innej osoby), obowiązana jest dodatkowo (tj. oprócz podania ww. informacji identyfikujących ją samą):

 1. wskazać informacje identyfikujące osobę, którą reprezentuje - tj. jej imię, nazwisko i adres,
 2. załączyć do wniosku oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu upoważniającego ją do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy w postępowaniu przed Prezesem UKE.

Przesłanie korespondencji do Urzędu (zapytania, wniosku o interwencję Prezesa UKE, wniosku o wszczęcie postępowania ADR) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłającego. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Giełdowej 7/9, 01-211 Warszawa. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na ich przetwarzanie, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Dane są przetwarzane w celu i na potrzeby rozpatrzenia wniosku.

Urzędu Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
tel. 22 53 49 190
fax 22 53 49 162

www.uke.gov.pl

Centrum Informacji Konsumenckiej UKE:
tel.: 22 330 40 00
(koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego)

www.cik.uke.gov.pl

 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.
Informacje o ochronie danych osobowych.